Deveniți prietenii Academiei!

La finele lunii februarie 2010 a luat ființă asociația non profit „Amici dell’Accademia di Romania” (AARR), care își propune organizarea de acțiuni cu scopul procurării de fonduri destinate susținerii proiectelor de la Accademia di Romania. În acest sens, dar și în vederea sporirii gradului de cunoaștere al Academiei, a intensificării cooperarii culturale româno-italiene și a promovării culturii românesti în Italia, activitățile asociatiei vor fi organizate pe bază de parteneriat. Donațiile si fondurile astfel obținute sunt destinate exclusiv Academiei, fiind gestionate de trezorierul asociației, membru fondator si membru în Comitetul director.

De ce să aderați?
Aderarea la asociație permite:
- contactul cu parteneri potențiali în vederea inițierii sau dezvoltării unor activități de interes reciproc
- cunoașterea si beneficierea de servicii reciproc avantajoase din domeniile știintific si cultural, a rețelelor de comunicare natională și internatională
- sprijinirea cooperării culturale dintre Italia și România
- intensificarea contributiei la o mai buna cunoastere a României și a culturii românesti în Italia

Cine poate adera?
- întreprinderi – de la mari concerne internationale la firme de dimensiuni mijlocii sau mici, care activeaza în Italia si/sau România
- organizatii italo-române
- orice persoana fizica sau juridica, ce doreste sa devina membru

Membrii asociatiei sunt: fondatori, aderenti, de onoare si binefacatori.

Care sunt obligatiile membrilor?
Aderarea constituie un angajament de participare activa la viata de asociatie, de a o sprijini si face cunoscuta prin mijloacele disponibile.
- nici un membru nu se poate servi de numele, simbolurile si imaginea asociatiei sau ale „Accademia di Romania in Roma” fara autorizatia expresa a Comitetului director provizoriu
- nici un membru al asociatiei nu poate folosi aceasta calitate în scopuri comerciale sau publicitare

Cum aderati?
- prin completarea formularului de adeziune, adresat asociatiei „Amici dell’Accademia di Romania in Roma” (AARR), Piazza José de San Martin 1, 00197 ROMA

Pentru orice donatie puteti cere si primi o chitanță fiscală.
Adeziunea devine efectiva din momentul achitării cotizației anuale, potrivit baremului în vigoare:
- elevi și studenti: 15 €
- membru aderent: 50 €
- membru de onoare: 100 €
- membru binefacator persoană fizică: 150 € sau o sumă superioară
- membru binefacator persoană juridică: 500 € sau o sumă superioară

Descarcă:
Formular de adeziune

Statutul AARR

Vă rugam sa trimiteți formularul de adeziune la:

Associazione „Amici dell’Accademia di Romania in Roma” - Asociatie non profit înregistrata la Agenzia delle Entrate din Roma la 30
aprilie 2010 cu nr. 1282 seria 3, cod fiscal: 97592740589.
Adresa e-mail: amici@accadromania.it